27. Februar 2016
Richter Guido Puts
Ausstellungsleiter Harald Erb
Ringsekretärin Renate Köhler
Ringhelfer Michael Westenberger
Hunde gemeldet 35

10. Januar 2016
Richter Hans Jährling
Sonderleiterin Kathrin Mothes
Ringsekretärin Birgit Schmid
Ringhelferin Sandra Heister
Hunde gemeldet 54